سلام خدمت کاربران عزیز سایت INTE.....
تو این آموزش قصد دارم که یاد بدم که چجوری میشه ویروس های مختلف رو ساخت و کاربردهاشون رو هم بیان می کنیم.
**توجه : ما فقط یاد میدیم که چطوری ویروس میسازن و کاربران می تونن اقدامات امنیتی رو علیه این ویروس ها انجام بدن و اگر خدایی نکرده کسی از این ویروس ها سواستفاده کرد هرگونه پیامدی بر عهده ی خودشه**

**مهم : هرگز برای اطمینان از درست عملکردن یک ویروس اون رو روی دستگاه خودتون امتحان نکنین وگرنه دستگاهتون میره رو هوا**
+++  از این ویروس ها صرفا در راه رضای خداوند متعال استفاده کنیم، باشد که رستگار شویم.+++