آرمان حاج محمدی چهارشنبه 8 اسفند 1397 08:14 ب.ظ نظرات ()

سلام...
امروز اومدم دری از باغ های علم ریاضی بگشایم!!!!
پس در پی ام بیایید و به ریسمان علم اعتصام بجویید!!! (چی گفتم!)